FlyChina Home Page
English   
English
出发
到达
出发日期
返回日期
第二段
出发
到达
出发日期
第三段
出发
到达
出发日期
第四段
出发
到达
出发日期
成人(12岁以上)
  
儿童(2-11岁)
  
婴儿(无座位)
 
  成人 12岁以上
  儿童 2-11岁
  婴儿 无座位
选择舱位
选择航空公司
中转次数
最长转机停留时间
   
华盛顿杜勒斯 - 北京
  出发城市 飞北京 飞上海 飞广州  
  洛杉矶 $ 356 $ 351 $ 410  
  纽约 $ 480 $ 520 $ 480  
  旧金山 $ 401 $ 445 $ 480  
  圣何塞 $ 388 $ 451 $ 705  
  西雅图 $ 490 $ 485 $ 500  
  亚特兰大 $ 551 $ 631 $ 767  
  波士顿 $ 518 $ 496 $ 500  
  芝加哥 $ 400 $ 451 $ 400  
  达拉斯 $ 631 $ 501 $ 785  
  丹佛 $ 340 $ 470 $ 656  
  底特律 $ 601 $ 601 $ 701  
  劳德尔堡 $ 501 $ 541 $ 701  
  休斯敦 $ 591 $ 591 $ 830  
  圣地亚哥 $ 342 $ 390 $ 799  
  华盛顿 $ 501 $ 481 $ 600  
 
我的行程
订位编号  选座位
姓(英文)   
订阅机票价格消息
我的邮箱:
  中国火车票信息
机上座位指南